Kyoto Styudy

Trường dạy nghề

Trang bị kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng cần thiết trong nghề nghiệp, sinh hoạt thực tế. Tỷ lệ đi làm cao so với các trường đại học và cao đẳng. Trong những năm gần đây, các trường dạy nghề còn thiết lập sẵn nhiều lựa chọn học lên tiếp cho du học sinh chẳng hạn như mở các khóa học để có thể nhập học lên hệ đại học, học tiếp lên chương trình sau đại học

Danh sách trường họcTất cả10trường