Kyoto Styudy

Kết quả tìm kiếm

43 kết quả

Tìm kiếm từ khóa :

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học Bukkyo

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Trường nghiệp vụ khách sạn du lịch Carriere

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học Doshisha

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tư nhânĐại học nữ sinh Doshisha

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tư nhânĐại học Hanazono

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Khóa học dành riêng cho du học sin

Tư nhânĐại học Heian Jogakuin

Cử nhân

 • Học bổng

Tư nhânĐại học giáo dục Kyoto

Cử nhân

Trường ngoại ngữ Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Công lậpĐại học nghệ thuật thành phố Kyoto

Thạc sĩ・Tiến sĩ

Tư nhânCao đẳng kinh tế Kyoto

Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng

Tư nhânĐại học nghệ thuật và thủ công Kyoto

Cử nhân

 • Học bổng

Tư nhânĐại học đào tạo sau đại học về thông tin Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Học bổng
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tài liệu học tập có sẵn

Trường dinh dưỡng y tế Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn・Chứng chỉ chuyên môn cao cấp

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Học viện Máy tính Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn・Chứng chỉ chuyên môn cao cấp

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Khóa học dành riêng cho du học sin

Tài liệu học tập có sẵn

Trường dạy nấu ăn Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânViện Khoa học và Công nghệ Kyoto (tên mới của Đại học Kyoto Gakuen từ năm 2019)

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Trường nghệ thuật thiết kế Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Quốc lậpĐại học kỹ thuật Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tư nhânĐại học điều dưỡng Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học - Cao đẳng nữ sinh Kyoto Koka

Cử nhân・Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học nữ sinh Kyoto Notre Dame

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Trường kỹ thuật Kyoto Seika

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học Dược Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Công lậpĐại học công lập Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Công lậpĐại học Y khoa công lập Kyoto

Thạc sĩ・Tiến sĩ

Tư nhânĐại học công nghiệp Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhânĐại học Kyoto Seika

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tư nhânKYOTO SEIZAN COLLEGE

Tư nhânĐại học Tachibana Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Quốc lậpĐại học Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học nghệ thuật và thiết kế Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Quốc lậpĐại học giáo dục Kyoto

Thạc sĩ

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhânĐại học - Cao đẳng ngoại ngữ Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tư nhânĐại học nữ sinh Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhânĐại học - Cao đẳng nghệ thuật, công nghiệp dệt Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng
 • Chương trình ngắn hạn

Trường phúc lợi quốc tế Kyoto YMCA

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học y khoa quốc tế Meiji

Cử nhân

Quốc lậpNational Institute of Technology, Maizuru College

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Đại học ô tô Nissan Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn・Chứng chỉ chuyên môn cao cấp

 • Học bổng

Tư nhânĐại học Otani

Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học Ritsumeikan

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học - Cao đẳng Ryukoku

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Khóa học dành riêng cho du học sin

Tài liệu học tập có sẵn

Đại học Bách khoa YIC Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tìm kiếm trường học

Trường tiếng Nhật