Kyoto Styudy

โปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น

เป็นการศึกษาต่อต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เรียนรู้ภาษา สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง เรียนในสถานศึกษาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ขอรับหน่วยกิต

Kyoto Study Program – from Anime to Zen –

เป็นโปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น 2 สัปดาห์ โดยความร่วมมือระหว่างเมืองเกียวโตและมหาวิทยาลัย Consortium เกียวโต
โดยคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การเรียน เช่น แอนิเมชั่นเทคนิคใหม่ล่าสุดของเมืองเกียวโต วัฒนธรรมดั้งเดิมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนาน คลาสเลคเชอร์ในมหาวิทยาลัย โปรแกรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โดยจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก คุณจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นมากมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Kyoto inspiration

โปรแกรม “Kyoto inspiration” ของมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ เป็นโปรแกรมใหม่ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง วัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองเกียวโตว่ามีผลต่อสื่อพื้นฐานในปัจจุบันอย่างไร เช่น การ์ตูนมังงะ แอนิเมชั่น และเกม เป็นต้น
ซึ่งเป็นโปรแกรมระยะเวลา 12 วัน โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และในโปรแกรมนี้จะมีการทัศนศึกษาลงพื้นที่จริง เข้าพักในศาสนสถาน และวันอิสระ 2 วันด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Kyoto Startup Summer School(Kyoto Institute of Technology)

Kyoto Startup Summer School is a two-week intensive program that brings together future change makers with established entrepreneurs, practitioners, and academics. KS³ offers hands-on learning experiences on a broad range of startup topics that provide the necessary knowledge and skills to build a successful startup.
Since it’s inception in 2016, over 100 people from 26 countries have been involved in Kyoto Startup Summer School, the most international program of its kind in Japan.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

RSJP/RWJP(Ritsumeikan Summer (Winter) Japanese Program)

ริทสึเมคัง ซัมเมอร์ เจแปนนิส โปรแกรม (RSJP) และริทสึเมคัง วินเทอร์ เจแปนนิส โปรแกรม (RWJP) เป็นโปรแกรมแนะนำที่ครอบคลุมทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยเป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ในโปรแกรมนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อันเป็นเอกลักษณ์ของโปรแกรมนี้ ที่จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างเร่งรัดในช่วงเวลาอันสั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

The College of Image Arts and Sciences Summer Program

โปรแกรมระยะสั้นที่พัฒนาร่วมกับคณะฟิล์มแอนด์นิวมีเดีย โดยโปรแกรมนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่การบรรยายในชั้นเรียน เช่น ด้านภาพยนตร์ การ์ตูนมังงะ เกม เป็นต้น เท่านั้น แต่มีการประยุกต์คลาสเรียนซึ่งมีแค่เฉพาะในเมืองเกียวโตด้วย ได้แก่ การเรียนรู้โดยสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยการไปยังหมู่บ้านภาพยนตร์โทเออุสุมาสะ และพิพิธภัณฑ์การ์ตูนมังงะนานาชาติเกียวโต ที่ที่คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมร่วมสมัย (Pop Culture) ของประเทศญี่ปุ่นได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Summer Session

summer settion ของมหาวิทยาลัยโดชิชะไม่ได้มีเฉพาะแค่การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่คุณยังจะได้ชมศาลเจ้าและวัดอันมีชื่อเสียงของเมืองเกียวโต และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยจะแบ่งคลาสนักศึกษาตามระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น การเรียนการสอนจะใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด นักศึกษาจะได้รับการสอนอย่างละเอียดเพื่อให้ตามเนื้อหาได้ทัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Japanese Studies Program (JSP)

เป็นคอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ หรือ 8 สัปดาห์ของมหาวิทยาลัยโดชิชะ โดยในโปรแกรมนี้คลาสภาษาญี่ปุ่นจะเรียนที่อิมาเดะคาว่าแคมปัส(90 นาที × 2 คาบ สัปดาห์ละ 5 วัน) และในวันสุดสัปดาห์นอกจากจะมีการทัศนศึกษานอกพื้นที่เพื่อไปชมวัดและศาลเจ้าอันมีชื่อเสียงในเมืองเกียวโตแล้ว คุณยังสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ “การทำขนมวะงาชิญี่ปุ่น” และ “การทำเส้นโซบะ” อีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Kyoto Japanese Summer Experience

โปรแกรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดภาคฤดูร้อน ของมหาวิทยาลัย Kyoto University of Foreign Studies เป็นโปรแกรมระยะเวลา 3 สัปดาห์เพื่อผู้ที่ต้องการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น โดยจะเรียนภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกับสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเมืองเกียวโต เมืองอันมีเสน่ห์ซึ่งเป็นเมืองที่สามารถเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ได้ โดยคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยจะเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่น 30 ชั่วโมงในการเรียนชงชา เขียนพู่กัน เที่ยวเทศกาลกิอง และพาเที่ยวชมเมืองเกียวโต 1 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Japanese Language Immersion Course(JLIC)

เป็นคอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ หรือ 8 สัปดาห์ของมหาวิทยาลัยโดชิชะ โดยในโปรแกรมนี้คลาสภาษาญี่ปุ่นจะเรียนที่อิมาเดะคาว่าแคมปัส(90 นาที × 2 คาบ สัปดาห์ละ 5 วัน) และในวันสุดสัปดาห์นอกจากจะมีการทัศนศึกษานอกพื้นที่เพื่อไปชมวัดและศาลเจ้าอันมีชื่อเสียงในเมืองเกียวโตแล้ว คุณยังสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ “การทำขนมวะงาชิญี่ปุ่น” และ “การทำเส้นโซบะ” อีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกียวโตโคกะโจะชิ Japanese Language and Culure Program

โปรแกรมนี้มีคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆอย่างเช่น การชงชา และ การเยี่ยมชมเทศกาลกิอง สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Kyoto University Amgen Scholars Program

โปรแกรมนี้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2015 โดยเป็นโปรแกรมฤดูร้อนระยะสั้นที่มีทุนการศึกษาให้ โปรแกรมนี้สร้างโอกาสพิเศษให้นักศึกษา ป.ตรี จากทั้วโลกมาเข้าร่วมโปรเจควิจัยต่างๆภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเกียวโต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรระยะสั้น

โรงเรียนสอนภาษา ISI สาขาเกียวโตของเรานั้น เน้นรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน คอร์สภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานของเราสามารถทำให้นักเรียนทุกคนมั่นใจในภาษาของตัวเองได้มากขึ้น โดยหยึดหลัก Can-do เพียงแค่หลักสูตรระยะสั้นก็สามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกเหนือจากนี้สาขาเกียวโตของเรา ยังเลือกที่จะส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เช่น การนั่งสมาธิแบบนิกายเซน และ พิธีชงชา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรียนต่อของทางโรงเรียน ก็สามารถเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของเราได้อาทิตย์ละ 2 ครั้งเช่นกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

【โรงเรียนวิชาชีพเกียวโต YMCA โคคุไซฟุคุชิ】คอร์สภาษาญี่ปุ่นฤดูร้อน

คอร์สภาษาญี่ปุ่นฤดูร้อน : มาลองคอร์สแลกเปลี่ยนระยะสั้นในเกียวโตที่เน้นวัฒนธรรมกัน ตอนเช้าจะเป็นคาบเรียนตอบบ่ายก็จะเป็นเวลาว่างสำหรับฝึกฝนใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ได้เรียนมา นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 วันอีกด้วย(เข้าร่วมหรือไม่ก็ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

【สถาบันริวยามะกักคุเอ็น โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเกียวโตบุงขะ】คอร์สเร่งรัดภาคฤดูร้อน

คอร์สเร่งรัดภาคฤดูร้อนของโรงเรียนของเราเป็นคอร์สที่มีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมทักษะความสามารถภาษาญี่ปุ่นในเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจญี่ปุ่น เราจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสนำผลจากการเรียนในห้องเรียนไปใช้จริงนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ นอกจากนี้ เราจัดให้มีการเรียนรู้เชิงพัฒนาโดยนำสิ่งที่เรียนรู้มาจากนอกห้องเรียนเข้ามาใช้ทำกิจกรรมในห้องเรียน ถือเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ทำได้เฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมให้ได้สัมผัสประสบการณ์จริงต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การไปทัศนศึกษา กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ฯลฯ ถือเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ที่ทำได้เฉพาะที่เกียวโตเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Kyoto Minsai Japanese Language School Short Term Course

เกียวโต เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นมหานครที่นักศึกษานานาชาติและธุรกิจระดับโลกมาเจอกัน โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและคุณยังสามารถสัมผัสได้ถึง 4 ฤดูที่แตกต่างกัน เรามีต้นซากุระเรียงรายกันอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนซึ่งจะบางสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินซัย จุดมุ่งหมายของเราคือการให้มากกว่าคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น เราอยากให้นักศึกษาของเราได้สัมผัสกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายฝึกงานแบบพิเศษ

สามารถเข้าร่วมได้เพียงวิชาเฉพาะที่ถูกกำหนดไว้ ระยะเวลาการฝึกงานอยู่ที่ 1 ปี ทางเราไม่มีประกาศนียบัตรหรือใบผ่านงานให้ การสอบเข้าจะสอบเข้าเหมือนนักเรียนต่างชาติทั่วไป ※มหาวิทยาลัยของเราไม่มีคาบเรียนเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม